9.27.2012

10 Muwassafat TarbiyahTelah digariskan oleh Imam As-Syahid Hassan Al-Banna dalam meneliti ciri-ciri yang perlu ada pada seseorang pemuda/pemudi tersebut jika dia ingin menjadi seorang Muslim yang mempunyai peribadi yang syumul.

Ini adalah hasil nukilan Biro Penerangan & Multimedia ISMA SA dalam merencanakan sahsiah peribadi unggul kepada setiap muslim, insyaAllah.
Categories: , ,

0 coretan:

Post a Comment

This box must be used with care.